Chia sẻ:
Bui Sang
Dưới đây là tool up nguyên liệu và sẽ tự động bán rác tránh bị rác quá nhiều dẫn đến ẩn trang bị sử dụng trên PC hoặc VPS WINDOW cần tải JDK để sử dụng.
Giải thích từng TOOL.

Chú ý! Army2.Net sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan đến việc tài khoản của bạn bị đánh cắp hoặc mất đồ
Vì thế hãy thật trọng trước khi sử dụng

Chưa check keylog

Comment Facebook