*Cách 1: (Sử Dụng PB Auto Android )
Đập bằng mã auto click thì kéo xuống dưới xem
- Tải phiên bản auto apk tại đây:
Army 223v9.APK 450kb
Lưu ý: Chỉnh lên số lượng 5 rỗi mới bật auto
*Cách 2:
Bằng mã auto click (không được ổn định bằng cách 1)
- Tải bất kì một phiên bản jar auto click có thể phang bản chống mù của HOTMOD hỗ trợ auto click phím gọi
Sau đó mở game lên giữ phím gọi nếu chạy giả lập J2meloader thì bấm hiện nút D lên nút D là phím gọi. Còn bật kiểu gì thì tự đi mà tìm hiểu :v
Mã đây:
-5:0,-4:0,-7:0,-6:0,-6:0,-5:0,-5:0,-5:0
Tìm đến viên ngọc cần đập và bật auto. Không cần chỉnh số lượng 5
Mạng khoẻ thì để quãng nghỉ tầm 200 thôi. Mạng yếu thì tốt nhất ko nên auto :v
Quãng nghỉ: Tiến hành áp dụng vật lý học cơ bản của cách 1. Phương châm " CHẬM NHƯNG CHẮC" :))
Nguồn: HotMod

Cùng Chuyên Mục
Xem thêm
Comment Facebook