Bản quyền Game: Teamobi

Đây là phiên bản Android.
Nếu bạn chơi bằng máy tính window hãy tải giả lập

BlueStacks

Nếu bạn chơi bằng Android hãy tải xuống và cài đặt, trường hợp máy báo Virus bạn bấm chi tiết -> tiếp tục cài là xong !

imagec17c33fc892daf3a.png
Tác giả: Leo - Fix: Hotmod.Info

Comment Facebook