Phiên bản 2.4.5 mới đã được Update fix lỗi follow không lưu.
Thông tin mod:
Xoá logo khi lưu video
Xoá các quảng cáo tiktok

không có bài viết nào.

Close

Comment Facebook